1439837772898.jpeg

Siyaset Koleji 

AMACIMIZ

Toplulukların iradesi ve ortak yaşam ilkelerinin belirlenmesi için üretilen teoriler siyaset biliminin ana unsurlarını oluşturur. Modern Dünya’da siyaset bilimi ortaya çıkardığı alternatif uygulama
yöntemleri ile halkların devlet ile olan ilişkisinin yanında; eğitim, sağlık, ticaret, kültür, hukuk, çevre, iktisat ve yerel hizmetler gibi alanlarda katılımcılık, adalet, refah, gelişim ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi için başrolü oynamıştır. Ülkemiz eski uygarlıklardan biri olarak idare ve yöntem anlayışında birçok tecrübeye sahiptir. Siyaset Koleji projesi günümüzün genç kuşağına verilen ismiyle Z kuşağına odaklanarak, siyaset kültürünün bilime uygun olarak tartışılabilmesine ve okunabilmesine olanak sağlamak adına uygulama adımlarını hazırlamıştır. Geleceğin yöneticileri; Yaşadığı çevreyi umursayan, aktif vatandaşlık ilkesi gereği devlet toplum ilişkisini yorumlayabilen ve yerel gündemlerin dışında küresel siyaset prensiplerinin farkında olan kişiler olmalıdır. Siyaset koleji katılımcılarının siyasete olan ilgi ve alakası artırılarak; entelektüel kapasitelerini geliştirmek, evrensel ilkeler ve farklı bakış açıları hakkında bilgi aktarmak, rol modeller ile buluşan gençler için tarafsız bir tartışma zemini oluşturmasını sağlamak ve çevremizi etkileyen konu başlıklarında siyaset felsefesinin rolünü belirginleştirmek Siyaset Koleji projesinin temel amaçlarını kapsamaktadır.

 
 

Değerlerimiz

1

Tarafsızlık

2

Güvenilirlik

3

Sürdürülebilirlik

4

Bilimsellik

KOMİTELERİMİZ

Bize Katılın

1 - SİYASET VE EKONOMİ

2 - SİYASET VE DIŞ POLİTİKA

3 - SİYASET VE TARİH

4 - SİYASET VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 5 - SİYASET VE DAHİL OLMA

" Geleceği her zaman gençler için inşa edemeyebiliriz fakat gençleri gelecek için inşa edebiliriz."

- FRANKLIN D. ROOSEVELT -