SİYASET VE EKONOMİ

TÜİK’in hazırladığı “Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi, 2017”ne göre Türkiye 26 bölgeye bölünerek bu bölgelerdeki fiyat düzeyi endeksleri hesaplanmıştır. Bu çalışma göstermektedir ki 100 TL karşılığında alınan belirli mal ve hizmet sepeti TR10 bölgesi olan İstanbul’da 114,8 TL ile mal ediliyor iken TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) şehirlerinde 93,5 TL’ye karşılık gelmektedir. Bu iki bölgede geçim koşulları arasında %21,3’lük bir fark mevcuttur. Öyle ki bu fark, ataması yapılan iş gruplarının gözünde İstanbul’u “sürgün şehir” haline getirmiştir. Ülkemizde standardize edilmiş maaşların bölge fark etmeksizin uygulandığı ve bu konudaki en hassas sınıfın asgari ücretliler olduğu düşünüldüğünde bu olumsuz durumun giderilmesi için neler yapılmalıdır?

SİYASET VE DIŞ POLİTİKA

Sahildar ülkelerin egemenlik alanları, devletin esas hatları tespit edilen kıyı çizgisinden itibaren kıta sahanlığı içerisindeki karasularını kapsamaktadır. Doğu Akdeniz’de zengin petrol ve doğalgaz yataklarının tespit edilmesiyle başlayan Türk-Yunan hakimiyeti meselesi, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin de taraf almasıyla uluslararası bir soruna dönüşmüştür. Mevcut siyasi konjonktür göz önünde bulundurulduğunda Türkiye askeri, siyasi ve diplomatik anlamda nasıl bir yol izlemelidir?

SİYASET VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Popülist eğilimli iktidarların yönetimindeki devletlerde liderlerin iklim krizi, yenilenebilir enerji üzerine sürdürülebilir politikaları ihmal ettikleri ve hatta bu konuda uluslararası bağlayıcılığı olan antlaşmalardan teker teker çekildikleri gözlemlenmektedir. Bunun sebebi bu problemlerin kamuoyunda yer edinmemesi ve iktidarların sürdürülebilirlik meselesini hedef kitlelerinden sempati toplamak için kullanabilecekleri bir eğilim olarak görmemeleridir. Türkiye’nin dahil olduğu Akdeniz havzası, iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek en hassas bölgelerden biridir. Nitekim küresel ısınmanın sonuçlarından olan su kaynaklarının azalması ve çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalar Türkiye’de cereyan etmiştir ve etkisini gün geçtikçe artırmaktadır. İklim kriziyle ilgili ülkemizde belirgin bir kamuoyu oluşmadığı düşünüldüğünde çevre bilimcilerin endişeleri karar alıcı mercilere yansımamıştır. Sürdürülebilirlik politikalarının kamuoyunun ve karar alma mekanizmalarının gündemine yerleşmesi için neler yapılmalıdır?

SİYASET VE DAHİL OLMA

Çok partili ilk seçimlerden günümüze kadar ülkemizde birçok farklı seçim sistemi uygulanmıştır. Bu sistemler üzerine başlıca eleştiriler, adaletsiz temsiliyet ve siyasi istikrarsızlığa sebep olma üzerinde yer değiştirmiştir. Siyaset tarihinde milletvekili seçimlerinin 11’inin Barajlı D’Hondt, 4’ünün Liste Usulü Çoğunluk, 3’ünün Barajsız D’Hondt ve 1 tanesinin de Milli Bakiye sisteminde gerçekleştiği düşünüldüğünde demokratik ve siyasi istikrarsızlıkların minimize edildiği adil temsiliyet için nasıl bir yol haritası izlenmelidir? 

SİYASET VE TARİH

II.Dünya Savaşı başlaması sonrası istifa eden Birleşik Krallık Başbakanı Neville Chamberlain'in yerini Winston Churchill doldurmuştur. Fransa'nın düşüşü sonrası Churchill başkanlığı ile oluşturulan Savaş Kabinesi kritik bir ikilemle karşı karşıya kalmıştır: Mussolini aracılığı ile Nazilerle barış yapmak veya savaşa devam etmek. Bu simülasyon komitesinde 1940 İngiliz Savaş Kabinesi avrupadaki faşist hakimiyete boyun mu eğecek yoksa tam bağımsızlık için savaşa devam mı edecek?